Digiterad

Selles galeriis on 37 fotot.

Digiterad baseeruvad mikroõppel. Digitera on lühike, kindla fookusega õpitera. Oluline, et see on lihtne, lööv, lühike, kvaliteetne ja õpetab midagi (või tuletab õpitut meelde). Digiteri loovad HITSA projektijuhid ja HITSA koolitajad, aga oodatakse ka uusi koostööpartnereid.

Veel galeriisid | Lisa kommentaar

eTwinning

Selles galeriis on 27 fotot.

Sel sügisel alustasid  eesti ja soome õpetajad  koolidevahelist koostööprojekti “Creating cultural bridges through collaborative learning”eTwinningu platvormi vahendusel. Alljärgnevalt kajastuvad jooksvalt projektis toimunud tähtsamad etapid.  Algus Soome klassiõpetaja, Kati Mäemurd, oli väga huvitatud sõprussidemete loomisest eesti kooliga ja tegi oktoobris 2019 … Jätka lugemist

Veel galeriisid | Lisa kommentaar

E – kaart

Keskkond, kus on võimalik disainida erinevaid e-kaarte:

GreetingsIsland

Canva

Rubriigid: Digikeskkonnad, äpid, juhendid | Sildid: , | Lisa kommentaar

Kiirlugemine

Lexplore keskkond, mis toetab kiiresti lugema õppimist. Analüütika toob välja kitsaskohad, millega õpetaja koostöös õpilasega peaks rohkem tegelema. Kahjuks ei toeta keskkond veel eesti keelt, kuigi võiks olla abiks õpiabi õpetajatele ja psühholoogidele. Kuidas silmade töö toimub ja kuidas kaardistada probleeme saab näha SIIT

Rubriigid: Uut digivaldkonnas | Sildid: , | Lisa kommentaar

Rebaste äpp

Uue gümnaasiumi digiõpiku piloteerimisel on valminud õpilaste poolt loodud “Rebaste äpp” prototüüp, mille ülesandeks on ühendada gümnaasiumisse tulnud uued õpilased erinevate meeskonnamängude kaudu. Vastavate huvidega õpilased koonduvad meeskondadeks ja hakkavad lahendama erinevaid interaktiivseid ülesandeid, ühtlasi kogudes ka punkte. Mäng on lõbus ja mängu kaudu õpitakse nii kooli keskkonda, õpetajaid kui ka üksteist tundma.

Rubriigid: Uut digivaldkonnas | Sildid: , , | Lisa kommentaar

Informaatika õpik

Informaatika õpikud põhikoolile. I ja II kooliaste

Digitaalne ohutus, kood, digikunst, digihügieen, programmeerimine, digimeedia

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid | Sildid: , , , , , | Lisa kommentaar

Droon

Oma kerguse tõttu on Droon Tello õppekeskkonnas kasutamiseks ohutuim.

Alloleval videoklipil demonstreeritakse Pelgulinna Gümnaasiumis ettevalmistatud droonide tantsu.

Rubriigid: Uut digivaldkonnas | Sildid: | Lisa kommentaar

AKU

AKU ehk arvutikasutus uurimistöös. Materjalid on kättesaadavad e-Koolikotis

AKU on informaatika valikkursus gümnaasiumiastme loodusteaduslikule-tehnoloogilisele õppesuunale, mis toetab õpilaste ettevalmistamist uurimistöö läbiviimiseks. Vastavalt 2011. aastal jõustunud gümnaasiumi riiklikule õppekavale tuleb igal õpilasel gümnaasiumiõpingute jooksul sooritada lisaks kolmele riigieksamile ka uurimuslik või loovtöö. AKU kursus koos sellele eelneva valikkursusega “Uurimistöö alused” tutvustab õpilastele uurimistöö etappe, põhimõtteid, meetodeid ja tehnikaid praktiliste tegevuste ja probleemipõhise aktiivõppe kaudu. Kursust võib õpetada nii MS Office kui LibreOffice tarkvara baasil. AKU õpik

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Uut digivaldkonnas | Sildid: , , , , , | Lisa kommentaar

DigiTaru

 Gümnaasiumi töörühm on koostanud uue informaatika ainekava GINF, mille keskmes on rühmapõhiselt teostatav tarkvaraarendusprojekt „DigiTaru“, kus õpilastel on erinevad rollid (arendaja, testija, disainer, projektijuht jt). Et oma rolliks arendusprojektis valmis olla, peaks iga õpilane juba 10. klassis osalema ühel-kahel valikkursusel. Sellisel moel ei õpi küll iga õpilane programmeerima, kuid saab tarkvaraprojektis osalemise kogemuse. „DigiTaru“ katseprojekt käivitub kuues koolis tänavu sügisel. 2020. aastast on plaanitud uued, tarkvaraarendusele keskendunud ainekavad juba kõikides koolides käiku lasta.

Tarkvaraarendus

Programmeerimine

Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine TLÜ

Tarkvara analüüs ja testimine TLÜ

Digiteenused TalTech

Küberkaitse

GINF koosneb viiest valikkursusest: programmeerimine, tarkvaraarendus, kasutajakeskne disain ja prototüüpimine, tarkvara analüüs ja testimine, digiteenused.

Digiõpik on koostatud wordpressi baasil. Rühmatöö ülesannete esitamiseks on kasutatav Moodle või Google Classroomi keskkond.

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid, Uut digivaldkonnas | Sildid: , , , , , | Lisa kommentaar

“Elements of AI” veebikursus

2018. aasta kevadel ühendasid Reaktor ja Helsingi Ülikool jõud, et aidata inimestel mõista, et tehisintellekt ei kujuta nende jaoks ohtu, vaid on hoopis võimas abimees. Koos töötasid nad välja kursuse „Elements of AI“, et õpetada tehisintellekti põhitõdesid väga erineva taustaga inimestele. Siiani on kursusele registreerunud enam kui 220 000 õppijat. Kursus on Class Central paremusjärjestuses hinnatud üheks kvalteetseimaks tasuta veebikursuseks.

Rubriigid: Kuhu minna? | Sildid: , , | Lisa kommentaar