Rubriigiarhiiv: Uut digivaldkonnas

Siin rubriigis kajastatakse uudiseid digivaldkonnas.

Droon

Oma kerguse tõttu on Droon Tello õppekeskkonnas kasutamiseks ohutuim. Alloleval videoklipil demonstreeritakse Pelgulinna Gümnaasiumis ettevalmistatud droonide tantsu.

Rubriigid: Uut digivaldkonnas | Sildid: | Lisa kommentaar

AKU

AKU ehk arvutikasutus uurimistöös. Materjalid on kättesaadavad e-Koolikotis AKU on informaatika valikkursus gümnaasiumiastme loodusteaduslikule-tehnoloogilisele õppesuunale, mis toetab õpilaste ettevalmistamist uurimistöö läbiviimiseks. Vastavalt 2011. aastal jõustunud gümnaasiumi riiklikule õppekavale tuleb igal õpilasel gümnaasiumiõpingute jooksul sooritada lisaks kolmele riigieksamile ka uurimuslik või … Jätka lugemist

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Uut digivaldkonnas | Sildid: , , , , , | Lisa kommentaar

DigiTaru

 Gümnaasiumi töörühm on koostanud uue informaatika ainekava GINF, mille keskmes on rühmapõhiselt teostatav tarkvaraarendusprojekt „DigiTaru“, kus õpilastel on erinevad rollid (arendaja, testija, disainer, projektijuht jt). Et oma rolliks arendusprojektis valmis olla, peaks iga õpilane juba 10. klassis osalema ühel-kahel valikkursusel. … Jätka lugemist

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid, Uut digivaldkonnas | Sildid: , , , , , | Lisa kommentaar

Gümnaasiumi informaatika ainekava

Uues õppekavas on viis valikkursust ja rühmatööna valmiv arendusprojekt, et õpitut kohe järele proovida. Nii saab ise veenduda, kuidas digilahendused eluliste probleemide lahendamisele kaasa aitavad.

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid, Uut digivaldkonnas | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

Hariduse tehnoloogiakompass

Eesti esimene koolidele mõeldud tehnoloogiaülevaade. Tehisintellekt, virtuaalreaalsus jt uued tehnoloogiad – kuidas need haridust mõjutavad ja kuidas neid õpetama peaks? Inspireerivad näited ja ekspertide soovitused. Hariduse tehnoloogiakompass

Rubriigid: Digikeskkonnad, äpid, juhendid, Uut digivaldkonnas | Sildid: , , | Lisa kommentaar

HarID

Haridusasutustele loodud lihtsasti kasutatav isikuandmete ja kasutajakontode haldamise süsteem HarID: ühe logimisega ligipääs mitmele e-teenusele; turvaline sisselogimine ka alaealistele, kel puudub ID-kaart; hea ülevaade kasutusstatistikast nii kasutajale, koolile kui ka teenusega liitunud koostööpartnerile; võimalus hallata oma asutuse töötajate kasutajaõigusi;

Rubriigid: Uut digivaldkonnas | Sildid: | Lisa kommentaar

Koolide ühtne veebiplatvorm

Sarnase ülesehitusega kodulehtedel on info kasutaja jaoks kergesti leitav, samas saab iga kool veebikodu oma näo järgi kujundada. Mugav nii koolirahvale endale kui ka lapsevanemale või koostööpartnerile, kes kooli kodulehelt infot otsib,

Rubriigid: Uut digivaldkonnas | Sildid: , | Lisa kommentaar

Juhan

Täienduskoolituste infosüsteem Juhan kogub õpetaja jaoks kokku HITSA, ülikoolide jt koolitused, muudab lihtsaks registreerumise, tagasiside andmise ja tunnistuste väljastamise. Koolijuht saab Juhani abil ülevaate, kes kolleegidest millistel koolitustel on osalenud ning osalusstatistika hõlbustab raportite esitamist.

Rubriigid: Digikeskkonnad, äpid, juhendid, Uut digivaldkonnas | Sildid: , | Lisa kommentaar

Töövahendeid Eesti keeletehnoloogia 5. konverentsilt

05.11.19 Läti keele tõlge vene ja inglise keelde ning vastupidi. Eestikeelse kõnefaili tekstiks muutmine Kõne tekstiks muutmine. Töötab MC Edgega TÜ tõlge. Eesti, läti, inglise, vene keele omavahelised tõlked. Saab valida ka erineva stiiliga keeli (ametlik, kõnekeel…) Kõne muutmine tekstiks … Jätka lugemist

Rubriigid: Digikeskkonnad, äpid, juhendid, Uut digivaldkonnas | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

Digitund

Digitund  läbi kõnesalvestuse brauseri

Rubriigid: Uut digivaldkonnas | Sildid: , | Lisa kommentaar