Rubriigiarhiiv: Abiks õpetajale tunniandmisel

Siin rubriigis on praktilised nutinipid ja keskkonnad, mida õpetaja saaks vajadusel oma töös kasutada.

Kiirtrükkimine

  Kiirtrükkimist, mis sisaldab ainelaseid termineid ja nende seletusi ning lõppeb kevadise edetabeliga, saab harjutada SIIN.

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid, Tegemised | Sildid: | Lisa kommentaar

Informaatika õpik

Informaatika õpikud põhikoolile. I ja II kooliaste Digitaalne ohutus, kood, digikunst, digihügieen, programmeerimine, digimeedia

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid | Sildid: , , , , , | Lisa kommentaar

AKU

AKU ehk arvutikasutus uurimistöös. Materjalid on kättesaadavad e-Koolikotis AKU on informaatika valikkursus gümnaasiumiastme loodusteaduslikule-tehnoloogilisele õppesuunale, mis toetab õpilaste ettevalmistamist uurimistöö läbiviimiseks. Vastavalt 2011. aastal jõustunud gümnaasiumi riiklikule õppekavale tuleb igal õpilasel gümnaasiumiõpingute jooksul sooritada lisaks kolmele riigieksamile ka uurimuslik või … Jätka lugemist

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Uut digivaldkonnas | Sildid: , , , , , | Lisa kommentaar

DigiTaru

 Gümnaasiumi töörühm on koostanud uue informaatika ainekava GINF, mille keskmes on rühmapõhiselt teostatav tarkvaraarendusprojekt „DigiTaru“, kus õpilastel on erinevad rollid (arendaja, testija, disainer, projektijuht jt). Et oma rolliks arendusprojektis valmis olla, peaks iga õpilane juba 10. klassis osalema ühel-kahel valikkursusel. … Jätka lugemist

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid, Uut digivaldkonnas | Sildid: , , , , , | Lisa kommentaar

Geograafia

Trüki riigi nimi ja lohista teisele võrdluseks. Riikide tegelik suurus ja nende võrdlemine

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid | Sildid: , , | Lisa kommentaar

Gümnaasiumi informaatika ainekava

Uues õppekavas on viis valikkursust ja rühmatööna valmiv arendusprojekt, et õpitut kohe järele proovida. Nii saab ise veenduda, kuidas digilahendused eluliste probleemide lahendamisele kaasa aitavad.

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid, Uut digivaldkonnas | Sildid: , , , , | Lisa kommentaar

Teekaart

Kõigile haridusastmetele teekaart programmeerimiseks, tehnoloogiaks, internetiturvalisuseks. Väärt õppematerjalid õpilasele ja õpetajale. Põhjalikud tunnikavad. Tasuta koolitused. Põnevad õpilasüritused ja võistlused. Toetav võrgustik. Kasulikud lingid. Toetus seadmete soetamiseks.

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid | Sildid: , , , | Lisa kommentaar

E-koolikott

Digitaalse õppevara portaal E-koolikott pakub õpetajale materjale ainetundide rikastamiseks, õpilasele iseseisvaks õppimiseks ja lapsevanemale lapse abistamiseks. Alus-, üld- ja kutsehariduse õppematerjale koondav keskkond on valminud koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, HITSA ja Innovega.

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid | Sildid: , | Lisa kommentaar

Kiirkirjutamine

Järveküla kooli kiirkirjutamise harjutamise koht. Kiirtrükkimine lõppeb edetabeliga. Head kirjutamist!

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid | Sildid: | Lisa kommentaar

Quizlet

Inglise keel tunnis kasutas õpetaja Küllike ainetunni mängulisemaks muutmiseks keskkonda Quizlet. Õpilased said ise valida sobiva mängu ja lahendada omas tempos tunniülesanded. Quizletis saab õpetaja kasutada juba valmis tehtud ülesandeid, kuid saab luua ka oma ülesannete kogu. Ülesandevariante on seitse. … Jätka lugemist

Rubriigid: Abiks õpetajale tunniandmisel, Digikeskkonnad, äpid, juhendid, Tegemised | Sildid: , , | Lisa kommentaar